Köpvillkor

Frakter

Dina varor skickas till Dig med Schenker. Vi levererar beställd vara omgående. Vi sänder alltid leveransen med det fraktsätt produkten kräver.

Vid snabbare leveranssätt betalar alltid kunden mellanskillnaden på det dyrare alternativet. Färjekostnader till mottagare på öar ingår ej. Vissa produkter kan med hänsyn till fraktutrymme kräva slutmontering. Lossning av våra leveranser utföres av kunden vid tyngre gods. Kontrollera alltid mottaget gods.

Allmänt

Alla priser uppdateras frekvent på hemsidan. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och för felaktig information påverkad av tekniska eller mänskliga fel.

Priser

Samtliga priser i katalogen tillkommer mervärdesskatt med 25%. Vi reserverar oss för moms, pris- och valutaförändringar utanför vår kontroll.

Transportskada

Skadat gods ska omgående (inom 5 dagar) anmälas till transportbolaget och OFAB.
Kolla alltid leverans vid ankomst innan du kvitterar ut den.

Garanti

Vi lämnar ett års garanti på alla produkter. Spara alltid fakturan eller kvittot som krävs för att garantin skall gälla.

Garantin gäller ej:
Garantin gäller inte slitagedelar eller förbrukningsvaror.
Ersättning för arbetskostnader.

Reklamationsrätt

För att vi skall kunna hjälpa till med en reklamation ska företagskund senast 30 dagar från fakturadatum ha uppmärksammat oss på uppkommen skada.

Kund skall alltid kontrollera gods vid ankomst för att säkerställa att allt är felfritt.

Vid reklamation 30 dagar efter leverans så förbehåller vi oss rätten att avgöra om hur felet skall hanteras.

Ansvar fel

OFAB ansvarar ej till följd av felaktig användning av produkter samt merarbete eller ekonomisk skada.

Vid försäljning till privatperson gäller konsumentköplagen.

OFAB förbehåller sig rätten att genom omleverans rätta till fel eller genom ersättning för skada rätta till uppkommen situation.

I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

schenker