GDPR

GDPR är en ny EU-förordning som ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL och som träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärks. Vi på OFAB hanterar era personuppgifter enligt GDPR och använder dessa endast för att registrera köp, i kontaktsyfte samt för utskick av nyhetsbrev. Vi kommer aldrig att överlåta, sälja eller på annat vis lämna ut era kontaktuppgifter.

Som kund hos OFAB  behöver du inte göra något, om du inte har några frågor om era personuppgifter eller vill bli raderad ur våra system. Kontakta oss då på info@ofabskara.se så hjälper vi dig.