KURA S/SE, LOSPA swiss

Beskrivning

Klövvänliga och halksäkra mattor för spaltgolv
Ökad liggkomfort
– Bättre värmeisolering
– Med förstärkt yta för hög belastning
– Förbättrad halksäkerhet
– Minskar risken för skador och utgallring
– LOSPA swiss: ökar viktuppgången
– Förstärkt yta för hög belastning
– Utgödsling med skrapor tål att köras på*

Skräddarsydda lösningar för alla spaltgolv oavsett geometri
Mattorna dimensioneras principiellt enligt de riktlinjer som våra specialister har utarbetat. Spaltgolvet måste vara lämpligt för beläggning med KRAIBURG mattor*.

Kontakta för offertpris.

Klövvänliga och halksäkra mattor för spaltgolv
– Ökad liggkomfort
– Bättre värmeisolering
– Med förstärkt yta för hög belastning
– Förbättrad halksäkerhet
– Minskar risken för skador och utgallring
– LOSPA swiss: ökar viktuppgången
Kontakta för offertpris.