Transformator 220 Watt

785 kr

Beskrivning

Säker för både människor och djur

Transformatorn garanterar högsta möjliga säkerhet för både
människor och djur. Den är särskilt lämplig då kraven på
isolation mellan nätspänning och skyddsklenspänning är
utöver de vanliga. Montering och anslutning utförs enkelt
och transformatorn är skyddad mot kortslutning och
överbelastning. Precis som andra produkter från
Tufvassons uppfyller den även försäkringsbolagens krav på
självslocknande plast i höljet. Installationen skall utföras av
behörig installatör.

Artikelnummer: 142082
I Lager
- +